Termeni si conditii

Prezentul document – ”Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.selfcareexpert.ro” (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.selfcareexpert.ro (denumit în continuare „Site-ul” și/sau „selfcareexpert.ro”), și are valoarea unei convenții încheiate între SELF CARE HUB SRL, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

selfcareexpert.ro – este proprietate a SELF CARE HUB S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în România, Com Tamadau Mare, Jud Calarasi, având număr de ordine în Registrul Comerțului J51/452/2022, cod unic de înregistrare fiscală 46303665.

Vânzător www.selfcareexpert.ro, SELF CARE HUB SRL.

Cumpărător – orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care efectuează o Comandă de la un partener afiliat, cu sau fără a-și crea cont pe selfcareexpert.ro

Partener – magazinele online afiliate, unde sunt plasate comenzile de produse care sunt listate pe Site;

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care navighează și culege informații de pe acest Site sau se înregistrează pe acest Site, și prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parola care permite Cumpărătorului inregistrarea preferintelor si a istoricului de conversii din Site. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Comandă – Cumpărătorul este directionat prin Site catre magazinul online al partenerului, plaseaza o comanda pe site-ul partener,avand intenția de a achiziționa bunuri și servicii de pe Site.

Conținut – reprezintă:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui mesaj (sms, e-mail) trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibile;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Produsele și/sau tarifele practicate de Intermediar într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Site – informațiile prezentate privind gama de produse ale partenerilor și alte informații specifice, la adresa web www.selfcareexpert.ro și subdomeniile acestuia.

Produs – orice produs listat pe Site, comercializat pe magazinul online al Partenerului, care urmează a fi furnizate de către Partener Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Partener și Cumpărător, prin intermediul Site-ului, fără prezența fizică simultană a Partenerului și a Cumpărătorului.

Întrebare – formulă de adresare a unui Utilizator/Cumpărător cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile prezentate pe Site.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare pe Site sau pe pagina de Facebook a Vânzătorului. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de Vânzător unui alt Utilizator/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi prin Site, la Partener, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare – telefonic, online sau email- prin care Partenerul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii online are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face fie electronic, printr-un email trimis automat de către site, fie telefonic.

Partenerul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor din Comandă, pentru motive justificate. În acest caz, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziție la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată. Vânzătorul nu este responsabil de politica comerciala a Partenerului.

Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat între Partener și Cumpărător în momentul în care comanda este plătită integral și primită de Cumpărător.

POLITICA DE VÂNZARE

Pentru plasare comenzilor prin Site este necesar să creați un cont sau să finalizați o comandă cu statut de ‘guest’. Pentru plasarea comenzilor veti fi directionat catre site-ul partenerului, unde vor fi solicitate informații specifice aplicate de Partener.

Utilizatorii/Cumpărătorii pot achiziționa bunuri direct la Partener, cu plata:

  • online cu cardul bancar;
  • numerar, pe baza de ramburs la livrarea prin curier;
  • transfer bancar, pe baza unei facturi proforme emise în prealabil.

Clientul poate efectua comenzi prin Site, fiind directionat catre magazinul online Partener pentru finalizarea comenzii prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate mai sus. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Plata cu cardul pentru comenzile plasate prin Site se face prin procesatorul de plăți agreat de fiecare Partener.

Prețurile pe Site sunt exprimate în RON cu TVA inclus. La prețul de achiziție nu se adaugă alte costuri, decât contravaloarea transportului, după caz, asa cum este specificat de fiecare Partener.

Pentru plata prin transfer bancar, Partenerul va emite o factură proformă pentru produsele dorite, pe baza datelor de facturare din Comandă. După confirmarea încasării Partenerul va emite factura fiscală.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

În momentul în care ați procedat catre efectuarea unei comenzi la Partener înseamnă că ați fost de acord cu termenii și condițiile prevăzute în acest Document.

POLITICA DE LIVRARE

Comenzile vor fi expediate de catre fiecare Partener individual, conform politicii de livrare publicate de acesta pe site-ul propriu.

Vânzătorul nu este responsabil pentru livrarea produselor sau alte prejudicii. Vânzătorul nu va plăti despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de nelivrarea la timp a produselor. Vânzătorul nu acordă compensații pentru produsele achiziționate de Cumpărător de la Partener. Cumpărătorul își poate exercita dreptul de retragere și poate refuza orice colet livrat cu întârziere.

SC SELF CARE HUB SRL intermediaza vanzarea pentru produse pe terioriul Romania. Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita, la propria discreție, accesul la Site și/sau listarea oricărui produs sau serviciu oricărei persoane, zone geografice sau jurisdicții daca se dorește acest lucru.

POLITICA DE RETUR

Dreptul de a vă retrage dintr-un contract de vânzare de produse achiziționate la distanță, este reglementat de Art. 9 – Art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (denumită în continuare ”OUG34/2014”).

În conformitate cu prevederile OUG34/2014 Cumpărătorul este îndreptățit să se retragă dintr-un contract la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din OUG34/2014.

Fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, Cumpărătorul beneficiază de o perioadă de 14 (paisprezece) zile pentru a se retrage din Contract, perioadă calculată începând cu ziua în care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât Curierul şi care este indicată de în adresa de livrare a comenzii, intră în posesia fizică a produselor (Art. 9 din OUG34/2014).

În vederea exercitării dreptului de retragere, Cumpărătorul, înainte de expirarea perioadei de retragere (vezi mai sus), va informa Partenerul de la care a achiziționat produsele cu privire la decizia sa de retragere din Contract, conform cu politica de retur a Partenerului.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere referitor la contractele la distanţă contractele având ca obiect furnizarea de produse care au fost desigilate sau deschise de Cumpărător. Conform articolului 16, litera e din OUG34/2014, produsele cosmetice sau pentru uz personal folosite / testate nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă.

În conformitate cu Art. 14 din OUG34/2014, Cumpărătorul, în cazul exercitării dreptului de retragere, se obligă să returneze prin expediere la adresa mentionată pe Site, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data la care acesta a comunicat decizia sa de retragere din Contract.

Nu se vor accepta retururi pe considerente de diferențe/discrepanțe de culoare/miros/textură între  același tip de produs provenind din loturi diferite/lot similar, acestea nereprezentând o lipsă de conformitate/viciu ascuns.
Cumpărătorul se obligă să returneze produsele într-o stare perfectă și impecabilă, nefolosite/netestate, cu sigiliul si ambalajul original, respectiv într-o stare în care Produsul poate fi comercializat din nou.

Cumpărătorul va returna Produsul la adresa menționată de Partener.

Toate produsele comercializate prin selfcareexpert.ro sunt responsabilitatea fiecarui Partener, care este pe deplin responsabil de calitatea produselor comercializate.

Nerespectarea procedurii precizate mai sus exclude posibilitatea oricărei reclamații împotriva transportatorului și a selfcareexpert.ro, iar Cumpărătorul nu va putea pretinde nicio rambursare a vreunei sume și nici nu va putea să pretindă ca selfcareexpert.ro să compenseze valoarea produselor comandate.

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. În acest caz Vânzătorul este exonerat de returnarea sumelor încasate de la Cumpărător pentru produsele achiziționate. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, Contractul va înceta de plin drept, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prezentată pe Site, ce face parte din prezentul Document.

 FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

 Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

ALTE PREVEDERI

Vânzătorul nu va fi răspunzătoar pentru erori și inexactități tehnice apărute pe Site, erori dactilografice, documentație, ilustrații sau imagini eronate. Informațiile prezentate pe Site sunt actualizate periodic, îmbunătățiri și/sau modificări pot fi efectuate în orice moment.